Jak zapłacić za usługi w chmurze Tucha na portalu samoobsługowym

  1. Strona główna
  2. Jak zapłacić za usługi w chmurze Tucha na portalu samoobsługowym
Categories

Odpowiadamy na często zadawane przez klientów pytania: jak w prosty sposób dokonać płatności za pośrednictwem międzynarodowego systemu płatności elektronicznych PayPal lub za pomocą klasycznych przelewów bankowych Bank Transfer. Metody te przydadzą się klientom, którzy płacą za usługi w chmurze z zagranicy.

Możesz dokonywać płatności za pomocą PayPal, Bank Transfer i jednocześnie zarządzać swoimi rachunkami w portalu samoobsługowym WHMCS – systemie bilingowym przeznaczonym do wzajemnych rozliczeń z klientami zagranicznymi. Udostępniamy instrukcje i ważne cechy rejestracji na portalu, a także późniejszy mechanizm płatności dla każdej z dostępnych metod.

Jak zarejestrować się w systemie
Sekcja 1. Jak zarejestrować się w systemie

Za pomocą portalu samoobsługowego wszystkie płatności dokonywane są na dane polskiej firmy Tucha Sp. z o.o. poprzez system płatności PayPal lub na dane bankowe. W związku z tym wszystkie transakcje płatnicze muszą być zgodne z polskimi przepisami.

Jeśli więc chcesz założyć konto w portalu, udostępniamy wizualną sekwencję działań.

1. Przejdź do strony internetowej portalu WHMCS: https://whmcs.tucha.ua.

W razie potrzeby natychmiast zmień język interfejsu za pomocą przełącznika wersji językowych znajdującego się w górnej części panelu:

W tej samej części panelu naciśnij przycisk Register:

2. Wypełnij pola danymi wymaganymi do założenia konta w portalu.

Głównym warunkiem rejestracji jest pełne wskazanie adresu rejestracyjnego: kraj, miasto (region), ulica, dom lub mieszkanie, kod pocztowy. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Jednocześnie zwracamy uwagę na kilka ważnych punktów dotyczących naliczania podatku VAT przy tworzeniu faktur za wybrane przez klienta usługi. Wysokość podatku VAT zależy od kilku czynników:

  • statusu klienta — osoba fizyczna lub prawna;
  • kraju rejestracji klienta.

Dla osób fizycznych

  • W przypadku rejestracji klienta z kraju UE kwota podatku zostanie doliczona do kwoty zamówionych usług, w zależności od kraju rejestracji klienta. Każdy kraj UE ma inną stawkę podatku VAT zgodnie z jego ustawodawstwem. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na dostawcy usługi, czyli na Tucha.

Taka płatność na rzecz usługodawcy znajduje odzwierciedlenie w Deklaracji VIU-DO – Deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej w roździale: C.2. Świadczenie usług z państwa członkowskiego identyfikacji oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Unią Europejską oraz dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego identyfikacji.

  • W przypadku rejestracji z kraju spoza UE faktura nie podlega opodatkowaniu.

Taka transakcja z usługodawcą znajduje odzwierciedlenie w Deklaracji JPK_V7M – Deklaracja dla podatku od towarów i usług w wierszu: Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju.

Dla osób prawnych

  • Przy rejestracji z kraju UE konieczne jest podanie nazwy i adresu siedziby firmy, imienia i nazwiska dyrektora oraz NIP firmy (lub VAT (TAX) number). Faktura nie podlega opodatkowaniu.

U usługodawcy taka transakcja znajduje odzwierciedlenie w Deklaracji VAT-UE. W takim przypadku podmiot prawny w kraju UE jest odpowiedzialny za zapłacenie podatku VAT.

  • W przypadku rejestracji z kraju spoza UE należy podać nazwę firmy, adres siedziby i numer rejestracyjny firmy (registration code). Faktura również nie podlega opodatkowaniu.

W Deklaracji usługodawcy JPK_V7M – Deklaracji dla podatku od towarów i usług transakcja prezentowana jest w następujący sposób: Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju.

Dla klientów z Polski

  • Przy rejestracji klientów z Polski (zarówno osób fizycznych jak i prawnych) do kwoty zamawianych usług doliczany jest podatek w wysokości 23%. Deklaracja JPK_V7M usługodawcy przedstawia transakcję w następujący sposób: Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% (Sprzedaż krajowa).

Ważna uwaga dotycząca rejestracji wszystkich podmiotów prawnych na portalu! Jeżeli podczas rejestracji firmy (podmiotu prawnego) nie zostanie wskazany NIP firmy (VAT (TAX) number) (dla podatników VAT) lub registration code (dla podatników niebędących podatnikami VAT), to domyślnie ponosi się odpowiedzialność w rachunkowości międzynarodowej przez osobę fizyczną, która podała niepełne dane. Niemożliwe jest również przetwarzanie dokumentów bez kodu firmy.

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól w podsekcjach Dane osobowe, Adres rozliczeniowy, Dodatkowe niezbędne informacje przechodzimy do ostatniej – Bezpieczeństwo konta, gdzie należy podać hasło do konta. Istnieje możliwość natychmiastowego samodzielnego utworzenia hasła lub wygenerowania hasła z wykorzystaniem możliwości systemu. Aby to zrobić, naciśnij przycisk Generate Password, a następnie Copy to clipboard & Insert. Hasło zostanie skopiowane i użyte do pierwszego logowania.

W przyszłości, po automatycznym przesłaniu hasła z listu na wskazany przez Ciebie adres skrzynki pocztowej, zalecamy zmianę hasła niezwłocznie po zalogowaniu.

Następnie przechodzimy kod weryfikacyjny (Captcha) oraz potwierdzamy zapoznanie się i akceptację zasad korzystania z usług odpowiednim znakiem ✅. Kliknij przycisk Register.

W tym etapie możesz zapisać swoje dane do logowania.

3. Po rejestracji na wskazany przez Klienta adres skrzynki pocztowej zostanie automatycznie wysłane pismo z potwierdzeniem rejestracji oraz danymi do logowania do systemu – loginem i hasłem.

Loginem jest adres skrzynki pocztowej podany podczas rejestracji.

Sekcja 2. Gdzie odbierać i jak opłacać rachunki

Gdy klient zamawia dowolną usługę Tucha, faktura jest generowana automatycznie i wyświetlana na stronie głównej systemu w sekcji Faktury lub w zakładce Rozliczenia -> Moje faktury. Fakturę można pobrać, wydrukować i opłacić.

Aby dokonać płatności, kliknij żądaną fakturę, po czym otworzy się dokument w formacie pdf. W pozycji Metoda płatności wybierz żądaną opcję — PayPal lub BankTransfer.

Do płatności przez PayPal

Aby zapłacić za usługi w chmurze za pośrednictwem systemu płatności, na fakturze kliknij przycisk PayPal Check Out u góry dokumentu, po czym system automatycznie przekieruje Cię na stronę PayPal w celu dokonania płatności.

Na stronie PayPal, która zostanie otwarta, musisz wprowadzić swoje dane systemu płatności (kupującego). Możesz również dokonać płatności bezpośrednio przez system płatności na stronie PayPal. Nazwa rachunku Tucha w systemie płatności: paypal@tucha.cloud.

W przypadku płatności przelewem bankowym w euro

Aby zapłacić za usługi w euro, wybierz Bank Transfer jako metodę płatności na fakturze. W górnej części dokumentu pojawią się dane rachunku polskiego banku w euro, za pomocą którego możesz dokonać płatności.

Ponadto dla wygody duplikujemy dane dotyczące płatności za usługi w euro:

TUCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Polska)
Nazwa banku: PKO Bank Polski SA
Rachunek bieżący:
IBAN: PL31 1020 2892 0000 5002 0777 7842
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Aby zapłacić za usługi z Polski

W celu otrzymania faktury klientom z Polski zaleca się kontakt ze specjalistami serwisu wzajemnych rozliczeń, którzy szybko sporządzą i prześlą potrzebny dokument.

Podajemy również szczegóły dotyczące płatności za usługi dla klientów z Polski:

TUCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Polska)
Nazwa banku: PKO Bank Polski SA
Rachunek bieżący:
IBAN: PL 74 1020 2892 0000 5602 0643 6234
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Ważne informacje! Płacąc za usługi przelewami bankowymi (zarówno z Polski, jak iz innych krajów) prosimy o podanie numeru faktury, za którą płacisz. Pomoże nam to szybciej zidentyfikować Twoją płatność.

Numery faktur wyświetlane są w sekcji Billing -> Moje faktury oraz bezpośrednio na wygenerowanej fakturze: